• EXCELENTE KWALITEIT
  • KLEDING MET EEN (CHRISTELIJK) VERHAAL
  • MET ZORG ONTWORPEN
SHOPPING CART

No Products in the Cart

TOTAL:
€0,00

Polo shirt met een christelijke betekenis.

by Clothing 4 christians Admin on October 21, 2021

Een casual dan wel net Polo shirt met betekenis. Leuk om te dragen en te geven. Onze kleding heeft een christelijks betekenis. De uitleg hiervan staat hieronder.

LOGO op het Polo shirt

In het logo staat de website en tevens de handelsnaam clothing4christians. Het getal 4 staat voor de koppeling: ‘four’-“for” tussen clothing en christians. Daarnaast staat het ook voor de vier evangeliën die er zijn: Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes. Het kruis heeft natuurlijk alles te maken met de kruisiging van onze heer en redder Jezus Christus. Het is de enige door god verwekte zoon die voor onze zonden is gestorven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is gratie voor iedereen die het mag vinden. Jezus christus verteld ons: Er zijn twee geboden en aan die twee geboden hangt heel de wet: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De duif staat voor de heilige geest. Het lichaam is de tempel van de heilige geest. De vruchten van de heilige geest zijn: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

BIJBELVERSE op het Polo shirt

Op de achterkant van het Polo shirt van de John 3:16 collectie staat een steen met daarop de Bijbelvers:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

STEEN op het Polo shirt

Op het Polo shirt staat de verse op een steen omdat:

In die tijd toen Jezus in de streek van Caesarea Filippi gekomen was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: 'Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?' Zij antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.' 'Maar gij' - sprak Hij tot hen - 'wie zegt gij dat Ik ben?' Simon Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.'
Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen.

De werkelijke kerk is dus geen gebouw maar de gezamenlijke mensen waaraan de vader die in de hemel zijt, heeft geopenbaard dat christus de zoon van de levende god is.

Wij leveren Polo’s in geheel Nederland in verschillende maten. U kunt ze casual en net dragen.

BACK TO TOP
English
English
[[recommendation]]
English